Rajender, het verhaal van een leerkracht

Rajender is leraar op de basisschool in een van de dorpjes rondom Budhpura. De bijna dertig kinderen in de klas kijken aandachtig wat hij op het bord schrijft. “Er is hier de afgelopen jaren zo veel gebeurd”, zegt hij, “zo’n vier jaar geleden kwamen er nauwelijks kinderen naar school”. De belangrijkste redenen? Het ontbreken van bewustzijn bij ouders over het belang van scholing en het gebrek aan kwalitatief goed onderwijs.

De lokale ngo Manjari trok de dorpen in om de ouders te bereiken en zette zich in om de kwaliteit en het aanbod van het onderewijs te verbeteren. Met succes: Inmiddels gaat 90% van de kinderen in dit dorpje naar school en zijn de voorzieningen op de scholen verbeterd. “Goede scholing, betekent een kans op beter werk en daardoor een betere toekomst voor deze kinderen”, zegt Rajender, “en daar zet ik mij graag voor in.”

Continue Reading

Sanjay’s verhaal: van kinderkopjes naar de schoolbanken

Sanjay valt op in de klas: niet alleen omdat hij een van de grotere kinderen is, maar ook omdat hij erg gedreven is om te leren. Nog niet zo lang geleden zag zijn leven er anders uit: Sanjay werkte van zijn negende tot zijn twaalfde in de steenbewerking. Hij maakte kinderkopjes, bestemd voor de Europese markt. Tot dat zijn werkgever een jaar geleden besloot dat het genoeg was.

“Hij vertelde dat ik niet langer voor hem kon werken. We gingen toen samen naar de school en hij zorgde dat ik ingeschreven werd”, zegt Sanjay.

De lokale ngo Manjari zet zich sinds 2013 in om de hele gemeenschap mee te krijgen om de kinderen uit het werk en in de scholen te krijgen. “Een geweldig resultaat dat nu zelfs de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Bajrang, de drijvende kracht achter Manjari. Sanjay zet nu alles op alles om zijn achterstand in te halen.

Wat hij later wil worden? “Leraar!”, zegt hij stralend.

Continue Reading

Bewustwordingscampagne en gezondheidskamp voor silicose in Budhpura

Op 27 mei heeft Manjari in samenwerking met de deelstaat overheid van Rajasthan, Arbeid Departement en Gezondheid Departement, een gezondheid campagne georganiseerd om arbeiders, werkzaam in de zandsteen industrie, bewust te maken van silicose en hen te screenen op deze beroepsziekte. Silicose is een ongeneeslijke longziekte, veroorzaakt door het inhaleren van silica stofdeeltjes. Van de 82 arbeiders die zijn gescreend bleken 7 arbeiders silicose te hebben en 10 tuberculose. Daarnaast werden meer dan 500 arbeiders geregistreerd bij de ‘Construction Workers Welfare Scheme’. Middels deze welzijnsregeling kunnen arbeiders een beroep doen op 9 verschillende socialezekerheidsuitkeringen, waaronder compensatie als zij een beroepsziekte oplopen.

Continue Reading

Budhpura’s werkgeversvereniging: Van pleitbezorger voor kinderarbeid naar beschermer van de rechten van het kind

Dit is het verhaal van Budhpura, een klein dorpje in Taleda Block in het district Bundi in Rajasthan. De belangrijkste industrie in dit gebied is een steengroeve en de productie van zandsteen kasseien. Naar schatting werkt 85% van de bevolking in dit gebied in de natuursteenindustrie, of is daar voor het levensonderhoud afhankelijk van.

Er zijn vele werkplaatsen in en rond Budhpura waar de productie en de sortering van zandstenen straatstenen plaatsvindt; de eigenaren van de 25 grootste werkplaatsen hebben samen een vereniging voor kasseihandelaren opgezet.

Voordat Manjari met haar werk in het gebied begon ging de meerderheid van de kinderen in Budhpura en omliggende dorpen niet naar school, zij werkten in de werkplaatsen. Het Child Labour Free Zones project heeft geen ander doel dan het recht op onderwijs voor alle kinderen en recht om echt kind te kunnen zijn te realiseren. Kinderen waren zichtbaar aan het werk in de kassei werkplaatsen rond Budhpura, dus lag voor het projectteam van Manjari een grote nadruk op het betrekken van de kasseihandelaren bij het project.

Continue Reading

Bibliotheek om kinderen in Budhpura te oriënteren op onderwijs

Er zijn veel redenen waarom kinderen werken dus niet alleen om geld te verdienen voor het gezin. Een groot probleem in Budhpura is de kwaliteit van het onderwijs, of juist het gebrek daaraan. Klaslokalen zijn overvol, onderwijzers slecht opgeleid en onderwijsmaterialen afwezig. Dit is niet bepaald de beste stimulans voor ouders om hun kinderen naar school te sturen. Kinderen kunnen beter gaan werken, zo redeneren sommige ouders.

Continue Reading